Tin Tức/ News

THÍ NGHIỆM TẠI PHÒNG LASXD1855 BẾN CÁT
Các đơn vị mang mẫu vật liệu đến thử nghiệm kiểm tra tại phòng LasXD1855 cơ sở Bến Cát
NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Thực hiện kiểm tra độ võng mặt đường (E) và khoan kiểm tra nhựa đường một số công trình đường giao thông trong tỉnh Bình Dương
THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM ĐƯỜNG HÀN
Thí nghiệm siêu âm đường hàn ngoài công trình
SINH VIÊN THỰC HÀNH KS KHOAN ĐỊA CHẤT
Sinh viên ĐHTDM thực hành khảo sát khoan địa chất công trình tại Khu thực hành ngoài trời thuộc Xưởng thí nghiệm thực hành cơ sở 2 (Bến Cát)
Xem tất cả